Leasing aut. Ministerium dopracowuje niewesołą rewelację